Hoe ziet de ergotherapie behandeling eruit?

De behandeling begint altijd met een intake. Aan de hand van jouw hulpvraag en analyse uit ons eerste gesprek bepalen we aan welke doelstellingen we gaan werken.  De behandelingen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

  • beter verdelen van energie over de dag (energiemanagement)
  • balans creëren tussen belasting en belastbaarheid
  • leren om grenzen te herkennen en aan te geven
  • omgaan met overprikkeling of het verbeteren van de prikkelingsverwerking
  • begeleiding bij het plannen en organiseren van dagelijkse taken
  • begeleiding bij het terugkeren naar werk
  • oefenen van dagelijkse activiteiten 

Dit zijn voorbeelden van waar we aan kunnen werken. Er bestaat geen goed of fout in het handelen. We kijken naar wat het meest handig is in jouw situatie. Wat heb jij nodig om verder te komen? Beter energiemanagement, een andere dagindeling of het creëren van een aangepaste omgeving? Als we er echt niet uitkomen, kunnen soms hulpmiddelen worden ingezet.

Dit zal echter altijd een laatste redmiddel zijn, om te voorkomen dat een onnodige afhankelijkheid van deze hulpmiddelen ontstaat. Ik ben ervan overtuigd dat de mens een geweldig adaptief vermogen heeft; de mens is een creatief wezen. Deze creativiteit gaan we eerst benutten voordat we spullen inzetten. 

Afhankelijk van jouw vraag bepalen we samen of de behandelingen op de praktijk plaatsvinden of dat er huisbezoeken nodig zijn. Indien nodig, wordt er overlegd met andere behandelaren en de behandelend arts. 

ASITT 

Adult Sensory Integration Timmerman Treatment (ASITT) is een behandelprotocol dat ingezet kan worden bij een verstoorde werking van de sensorische integratie (prikkelverwerking). Als gevolg van een verstoorde prikkelverwerking of overprikkeling kan je last krijgen van bijvoorbeeld overgevoeligheid voor licht en geluid, duizeligheid en misselijkheid. 
In de eerste fase van behandelingen besteden we aandacht aan het inzicht krijgen in de werkingen van de sensorische integratie Je leert compensatie- en regulatietechnieken aan om grip te krijgen op de overprikkeling. In de tweede fase gaan we aan de slag met gewenningsoefeningen, zodat het brein prikkels weer op een herkenbare manier verwerkt. 

 

Sensorische integratie ASITT Delft

ReAttach

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende behandelmethode gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels. De kracht van ReAttach is dat je niet hóéft te praten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, of wat je wilt verwerken.

In de ReAttach-behandelingen wordt gebruik gemaakt van denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Met ReAttach ontstaan er nieuwe inzichten, krijg je meer rust en overzicht en kun je werken aan persoonlijke leerdoelen.